Contact

Contact
Ik ben op de hoogte van de inhoud van de privacy verklaring en geef hierbij toestemming voor het gebruik van mijn persoonsgegevens om contact met mij op te nemen.

Over uw privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt Ron-totaal bovenstaande persoonlijke gegevens voor het maken van een offerte en voor de uitvoering van de mogelijke daaropvolgende overeenkomst. Ron-totaal hanteert deze gegevens voor het wettelijk voorgeschreven administratieve en fiscale traject en bewaart de gegevens de daarbij behorende termijn. De gegevens worden niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden. In voorkomende gevallen worden uw gegevens voor de bestelling van materialen aan leveranciers verstrekt. Zowel onze leveranciers als Ron-totaal gaan zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft het recht om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken, met dien verstande dat Ron-totaal daarmee niet onder de wettelijke voorschriften uit komt. Mocht u van mening zijn, dat Ron-totaal niet correct met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.